O nas

Women4Cyber Polska (W4C Polska) to inicjatywa non-profit, będąca częścią powołanej w 2019 r. przez European Cyber Security Organisation (ECSO), europejskiej Fundacji Women4Cyber z siedzibą w Brukseli.


W4C Polska ma siedzibę w Krakowie przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie oraz ściśle kooperuje z Fundacją TRY IT działającą przy Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.


Inicjatorką W4C Polska oraz honorową przewodniczącą jest Izabela Albrycht, która reprezentuje także europejską Fundację Women4Cyber.

Aktualności
  "Najlepszym sposobem na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie"

  Peter Druckner
  Cele

  Głównym celem W4C Polska jest wsparcie rozwoju otwartego i inkluzywnego systemu cyberbezpieczeństwa, poszerzanie cyfrowego zasobu kadrowego i rozwój cyfrowych kompetencji, a także budowanie społecznej świadomości i odpowiedzialności w obszarze zwiększania bezpieczeństwa transformacji cyfrowej oraz cyfrowej odporności państwa i gospodarki. W szczególnym wymiarze inicjatywa będzie promować, wspierać oraz zachęcać kobiety, na wszystkich etapach ich kariery, do podejmowania działalności zawodowej, naukowej i badawczo-rozwojowej w obszarze cyberbezpieczeństwa i nowych technologii.


  Ponadto, W4C Polska stawia przed sobą następujące cele:

  • 1
   Tworzenie bezpiecznego europejskiego ekosystemu cyfrowego opartego na efektywności i konstruktywnym bogactwie różnorodności
  • 2
   Budowanie społeczności, w tym rozbudowanej sieci kontaktów zawodowych kobiet i mężczyzn, wspierających rozwój i poszukiwanie nowych możliwości współpracy w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz aktywności zawodowych w obszarze cyberbezpieczeństwa i nowych technologii
  • 3
   Promowanie kobiet, których aktywność i historia zawodowa w obszarach wspierających rozwój cyfrowego świata i nowych technologii, mogą służyć za wzorce do naśladowania dla innych kobiet i dziewczyn
  • 4
   Poszukiwanie i wsparcie rozwoju talentów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i nowych technologii wśród kobiet i mężczyzn
  • 5
   Stworzenie programu mentoringowego dla kobiet rozpoczynających karierę w sektorze cyberbezpieczeństwa i nowych technologii
  • 6
   Budowanie sieci ambasadorek W4C w Polsce
  • 7
   Organizacja krajowych i europejskich eventów, promujących i podnoszących świadomość wyzwań wynikających z rozwoju cyfrowego i związanych z tym zagrożeń bezpieczeństwa
  • 8
   Organizacja szkoleń, webinarów i wykładów wspierających budowę kompetencji obszaru cyberbezpieczeństwa i nowych technologii o zasięgu krajowym i europejskim
  • 9
   Wsparcie udziału kobiet w projektach badawczo-rozwojowych i innowacyjnych z obszaru cyberbezpieczeństwa i nowych technologii
  • 10
   Inicjowanie działań komunikacyjnych i medialnych podnoszących świadomość cyberzagrożeń i wyzwań wynikających z rozwoju i szerokiej implementacji nowych technologii
  • 11
   Realizacja kampanii społecznych i edukacyjnych oraz inicjowanie i udział w debacie publicznej z obszaru transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa
  • 12
   Wspieranie osób poszukujących pracy w sektorze cyberbezpieczeństwa i nowych technologii w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami
  • 13
   Budowanie sieci współpracy, dzielenia się wiedzą oraz dobrymi praktykami pomiędzy interesariuszami obszaru nowych technologii i cyberbezpieczeństwa w Polsce i za granicą
  • 14
   Aktywna współpraca z europejską Fundacją W4C oraz tworzenie wartości dodanej dla rozwoju tej organizacji 
  Misja

  Stworzenie prawdziwie integracyjnej, opartej na różnorodności i inkluzywności platformy współpracy zorientowanej na tworzenie opartego na demokratycznych wartościach oraz bezpiecznego cyfrowego świata.


  Odkrywanie oraz wspieranie talentów i pasji utalentowanych kobiet w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Edukacja i budowanie cyfrowych kompetencji kobiet i mężczyzn, wymiana wiedzy i doświadczeń, a także realizacja wspólnych projektów i inicjatyw w tematyce cyberbezpieczeństwa i transformacji cyfrowej.

  Wydarzenia
  Zobacz nadchodzące wydarzenia W4C Poland
  24-26 maja 2023
  W4C Poland pojawi się na CyberTech Tech Festival w Katowicach, aby wesprzeć cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych. Więcej informacji: https://cybertek.com.pl/en/main/
  21-22 czerwca 2023
  Wszystkie cyber drogi prowadzą w tym roku do Katowic! Na CYBERSEC EXPO/Forum, W4C Poland ogłosi swoje istnienie światu. Więcej informacji: https://cybersecforum.eu/pl/
  26 października 2023
  IT IS ME Innowacje dla bezpieczeństwa
  Członkowie
  Poznaj nasz zespół!
  • Magdalena Ostasz
   Dyrektor Zarządzająca W4C Polska
   Koordynator Zespołu Radców Prawnych AGH oraz Parter w Kancelarii Ostasz i Stadnik sp.p. Członek Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
   Koordynator AGH do spraw współpracy z krajami Półwyspu Arabskiego.
  • Urszula Kozaczuk
   Zastępca Dyrektor Zarządzającej W4C Polska
   Pracownik Sekcji Obsługi Organizacji Studenckich AGH, organizator Festiwalu Innowacji Studenckich "IT is ME". Coach, organizator eventów, konferencji i szkoleń. Socjolog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Agnieszka Zatyka-Szlachcic
   Rzecznik Praw Studenta AGH w Krakowie
   Wsparcie prawne polskiego oddziału Women4Cyber, od 1.10.2021 r. Rzecznik Praw Studenta AGH w Krakowie, aktywnie działa w Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR) oraz European Network of Ombuds in Higher Education (ENOHE) w celu budowania równego i bezpiecznego środowiska akademickiego. Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Karolina Sochacka
   Kierownik Działu Spraw Studenckich AGH w Krakowie, kierownik finansowy polskiego oddziału Women4Cyber
   absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości.

  • Joanna Świątkowska
   Członkini polskiego oddziału Women4Cyber

   Dr Joanna Świątkowska pełni rolę COO w ECSO – European Cyber Security Organisation. W latach 2020-2022 pełniła funkcję Dyrektora w zespole Supply Chain Cyber, CISO w UBS. Była inicjatorką i Dyrektorem Programowym Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC w latach 2014-2019. Ponadto w latach 2018-2020 pracowała jako adiunkt w Akademii Górniczo-Hutniczej.

  Nasi partnerzy
  Zobacz z kim współpracujemy. Jeśli chcesz zostać partnerem, skontaktuj się z nami.
  Kontakt
  Masz pytania? Śmiało, skontaktuj się z nami!

  kontakt@women4cyber.pl