Aktualności

Women4Cyber Poland mówi: Hello, AGH. Wystartował polski oddział

20 kwietnia w Klubie Studio w Krakowie odbyło się Śniadanie Inauguracyjne polskiego oddziału Women4Cyber. To 20 odział krajowy inicjatywy Women4Cyber.


W trakcie spotkania swoimi doświadczeniami i wiedzą o potrzebach i wyzwaniach branży cyberbezpieczeństwa podzielili się m.in.:

- prof. dr hab. inż. Rafał Dańko – Prorektor ds. Studenckich, AGH

- dr Joanna Świątkowska, dyrektor operacyjna w European Cyber Security Organisation (ECSO), która opowiedziała o europejskim wymiarze cyberbezpieczeństwa;

- płk Grzegorz Wielosz - Przedstawiciel DK WOC

- Magdalena Rabiej – szefowa krakowskiego biura Google, absolwentka AGH, która przybliżyłazagadnienia związane z bezpiecznym software;

- Zuzanna Wieczorek, Prezes Zarządu Tekniska Polska, firmy zajmującej się przemysłową transmisją danych, inicjatorka CyberTeck Tech Festival;

- prof. Marek Kisiel-Dorohinicki – Dyrektor Instytutu Informatyki, który przybliżył działania AGH w zakresie wsparcia kompetencji potrzebnych do budowy bezpiecznego cyfrowego świata.

Izabela Albrycht, dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH, która współtworzyła europejską inicjatywę, a teraz została prezydentem polskiego oddziału, podkreśliła, że celem inicjatywy jest stworzenie w Polsce społeczności ekspertów, praktyków i pasjonatów z branży cyberbezpieczeństwa, którzy są zaangażowani w promowanie równych szans i różnorodności w tej ważnej dziedzinie wiedzy, gospodarki, innowacji i bezpieczeństwa.

W najbliższym czasie odbędzie się ogólnopolska i europejska inauguracja działalności polskiego oddziału Women4Cyber Poland.


M.A. Izabela Albrycht
Director of the Cybersecurity Center
AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland